Dolnośląska Szkoła Wyższa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu
Komunikat do studentów
Drodzy Studenci i Studentki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej!

10 maja startujemy z Dniami Aktywności Studenckiej, które przygotował dla Was Samorząd Studencki we współpracy z Biurem Karier i Praktyk. Dni Aktywności Studenckiej to cykl wydarzeń, warsztatów i szkoleń.

Od 10 do 31 maja zapraszamy na:
👉 prezentacje studenckich kół naukowych DSW – filmy i spotkania online
👉 week4work – cykl o pracy - dyskusje, webinary i szkolenia online
👉 warsztaty i webinary online
Szczegóły w załączniku. Serdecznie zapraszamy!!!!

Zaproszenie na Dni Aktywności Studenckiej DSW

Zapraszamy studentów DSW 4 ostatnich semestrów na

CERTYFIKOWANY KURS PIERWSZEJ POMOCY

w terminie 12 i 14 maja 2021 r.

w godzinach od 9.30 – 17.00

(łącznie 16 godzin)

miejsce szkolenia – budynek DSW, ul. Strzegomska 55

warsztat poprowadzi mgr Adrian Okólski - ratownik medyczny

dodatkowych informacji udziela:

Dorota Wróblewska-Cwenar tel. 532 549 282

adres e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl

(kurs jest BEZPŁATNY, finansowany ze środków Unii Europejskiej

uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu)

Komunikat do studentów

Szanowni Państwo,

Zaplanowaliśmy w dniach 26 kwietnia do 4 maja 2021 r. elektroniczne zapisy na specjalności poprzez system USOSWeb dla następujących roczników:

- sem.2 – Administracja I stopnia

- sem.2 – Administracja II stopnia

- sem.2 – Bezpieczeństwo narodowe II stopnia

- sem.2 – Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

- sem.2 – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia

- sem.2 – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia

- sem.2 – Human Resources i Coaching I stopnia

- sem.2 – Human Resources i Coaching II stopnia

- sem.2 – Media design i marketing wizerunkowy I stopnia

- sem.2 – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM

- sem.2 – Pedagogika I stopnia

- sem.2 – Praca Socjalna I stopnia

- sem. 6 – Psychologia JSM

Prosimy Państwa o zapoznanie się z Instrukcją wyboru modułu kształcenia w systemie USOSWeb i zarejestrowanie się na specjalności. Instrukcja została udostępniona na stronie: instrukcja_wyboru_modułu.pdf (dsw.edu.pl)

W przypadku, gdy student/studentka nie widnieje na liście zapisów prosimy o kontakt z Dziekanatem

na adresy mailowe przypisane do odpowiedniego kierunku:

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu, uruchomienie przez Uczelnię modułu kształcenia wybieralnego (specjalnościowego) na danym kierunku studiów jest uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów i podjęcia przez nich nauki na wybranym module. Szczegółowe zasady precyzuje Regulamin studiów określając, że w przypadkach, gdy liczba studentów, którzy zapisali się na wybrany moduł kształcenia wybieralnego (specjalnościowego), jest mniejsza niż 15 osób, dany moduł nie będzie uruchomiony. W takiej sytuacji student wybiera inny spośród uruchomionych modułów kształcenia wybieralnego (specjalnościowego).

W związku z powyższym w trakcie rejestracji możecie Państwo wybrać maksymalnie 2 moduły, a następnie można ustalić ich priorytety, tzw. moduł pierwszego i drugiego wyboru. Domyślnie priorytet zostaje przyznany według kolejności zapisów na określoną specjalność.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia i szczegółowych informacji związanych ze specyfiką modułów kształcenia specjalnościowego, zachęcamy do kontaktu z Tutorem Państwa grupy lub Dyrektorem Programowym Kierunku.

Łączę wyrazy szacunku,

dr Iwona Ładysz

Prodziekan ds. kształcenia

Wydział Studiów Stosowanych

Komunikat do studentów
Drodzy Państwo,

Uruchamiamy konsultacje dla osób mających problemy lub pytania dotyczące realizacji kursów językowych na platformie Moodle.

Konsultacje będzie prowadził pan mgr Piotr Skibicki na MsTeams. Dla wszystkich chętnych pan Piotr Skibicki będzie dostępny w każdy czwartek między 13:45 a 14:45 (dla studentów stacjonarnych) oraz sobotę między 8:00 a 9:00 (dla studentów niestacjonarnych) z wyłączeniem 19 czerwca - 1 lipca. W podanych godzinach można do niego zadzwonić lub napisać na czacie.

Komunikat do studentów
Szanowni Państwo,

Poniższa wiadomość kierowana jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku studiów licencjackich oraz jednolitych magisterskich, z wyłączeniem specjalności nauczycielskiej PPiW oraz EWiWP.

Pragnę przypomnieć o konieczności realizowania kursów językowych na Platformie Moodle. Wielu z Państwa nie rozpoczęło jeszcze realizacji kursu, a jest ona konieczna do zaliczenia semestru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami oraz sposobami realizacji kursów na stronie głównej Moodle (po kliknięciu w wybrany kurs) oraz z filmikiem instruktażowym.

W przypadku trudności prosimy o kontakt z lektorem, który opiekuje się Państwa kursem. Wiadomość do lektora można wysłać przez USOS lub Moodle.

Życzę owocnej nauki,

Barbara Muszyńska

Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego DSW

Komunikat do studentów

Szanowni Państwo,

Studenci I roku kierunku Informatyka,

Uprzejmie przypominamy, że wraz z semestrem letnim roku akademickiego 2020/21 rozpoczęły się zajęcia z fakultetu z matematyki. Są to zajęcia nadobowiązkowe (nieujęte w programie studiów), obowiązek ich realizacji nie dotyczy wszystkich studentów kierunku Informatyka. Osoby skierowane do uczestnictwa w tych zajęciach zostały o tym powiadomione na etapie rekrutacji, a dodatkowo, z przypomnieniem, w korespondencji mailowej w dniu 25 marca br., skierowanej na indywidualny adres mailowy. Rekomendujemy sprawdzenie skrzynek pocztowych.

Podstawa skierowania na fakultet:

Uchwała nr 25/2020 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 marca 2020 r. w sprawie zasad przyjęć na studia wyższe i na studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2020/2021), cyt.: „podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia, studia inżynierskie lub jednolite studia magisterskie są pozytywne wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo pozytywne wyniki egzaminu zagranicznego lub pozytywne wyniki kształcenia, potwierdzone dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668). (…) Dodatkowo na kierunkach: (…) informatyka studia inżynierskie będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na studia kwalifikują się ponadto laureaci i finaliści olimpiady matematycznej i konkursów przedmiotowych z matematyki. Kandydaci, którzy nie uzyskali wymaganego progu procentowego z egzaminu maturalnego z matematyki będą kierowani na dodatkowe zajęcia fakultatywne z matematyki dedykowane dla studentów pierwszego roku studiów inżynierskich.”

Komunikat do studentów

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), na podstawie art. 63 ust. 4, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.

Tym samym, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji po zakończeniu semestru zimowego 2021/2022 – Państwa dokumenty pozostają ważne.

W indywidualnych przypadkach, w celu zasięgnięcia informacji w tym zakresie, bardzo prosimy o kontakt z Dziekanatem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w wyznaczonych godzinach pracy działu.

Komunikat do studentów

Komunikat dot. zapisów na naukę języków obcych na platformie Moodle

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

Zawiadamiamy, że po wyeliminowaniu trudności informatycznych zapisy do grup językowych (zapisy na języki obce) odbywają się automatycznie i zostali już Państwo dopisani do właściwych zespołów i kursów na platformie Moodle. Bardzo przepraszamy za wcześniejsze kłopoty organizacyjno-techniczne związane z zapisami na języki obce i dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wyrozumiałość!

Jednocześnie uprzejmie informujemy i przypominamy, że:

- niniejsze instrukcje dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich, z wyłączeniem specjalności nauczycielskiej PPiW oraz EWiWP a także studentów studiów II stopnia;

- studenci stacjonarni mają zajęcia językowe z lektorem oraz pracują na platformie Moodle;

- studenci niestacjonarni pracują tylko na platformie Moodle;

- zapisy do grup językowych odbywają się automatycznie (osoby zapisane w grupach zajęciowych w USOSie będą automatycznie przypisane do właściwych kursów na Moodle ); Państwa dane zostały już wysłane do kursów na Moodle;

- aby dołączyć do kursu na platformie Moodle należy zalogować się na stronie https://moodle2.e-wsb.pl , używając do logowania tych samym danych (login i hasło) co do USOSweb;

- po zalogowaniu się do platformy z lewej strony menu klikamy w ikonę domku (podpis w dymku strona główna);

- z listy Kursy wybieramy zakładkę DSW (na samym dole, za wszystkimi WSB);

- wybieramy zakładkę Języki obce, następnie 2020/2021 – semestr letni;

- po kliknięciu na wybrany kurs zobaczą Państwo instrukcję oraz filmik instruktażowy opisujący jak korzystać z kursów;

- jeżeli po poprawnym zalogowaniu do Moodle i wykonaniu powyższych czynności nie widzą Państwo swojego kursu językowego, prosimy o kontakt z opiekunem w Dziekanacie w celu uzyskania potwierdzenia, że zostali Państwo właściwie wpisani do grupy językowej w systemie USOS ( https://www.dsw.edu.pl/kontakt );

- pozostałe problemy techniczne związane z logowaniem należy zgłaszać na helpdesk@dsw.edu.pl.

Życzymy Wszystkim owocnej nauki!
Pracownia Kształcenia Językowego DSW

Komunikat do studentów

Zapraszamy na sesję zdjęciową DSW!!! Odśwież swoje portfolio, CV. Zostań twarzą uczelni, zdobądź doświadczenie przy pracy z fotografem, stylistką i makijażystką.

Najważniejsze informacje:

👉 22 i 23 marca, godzina 8-17 zapraszamy studentów licencjackich i magisterskich, zapisy:

👉 23 marca, godzina 8-17 zapraszamy słuchaczy studiów podyplomowych, zapisy: http://bit.ly/38tv8Cd

👉 wynagrodzenie 100 zł brutto za dzień,

👉 przerwa obiadowa 😊

Sesja będzie organizowana zgodnie z reżimem sanitarnym- zapewniamy maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. Więcej informacji: agata.golec@dsw.edu.pl

Komunikat do studentów

Od 3.02.2021 obowiązuje nowy login do USOSweb.

·         Nowy login jest taki sam jak pierwszy człon studenckiego adresu mailowego. Przykładowo:

o    jeśli Twój numer ALBUMU to 12345NOWY LOGIN do USOSweb to: dsw12345

o    jeśli Twój numer ALBUMU to p-1234 NOWY LOGIN do USOSweb to: dp1234

o    jeśli Twój numer ALBUMU to d-123 NOWY LOGIN do USOSweb to: ddr123

·         Dotychczasowe hasła do USOSweb pozostają bez zmian.

·         Do USOSweb logujemy się na stronie https://usosweb.dsw.edu.pl klikając w "Zaloguj" w prawym górnym rogu strony.

·         Jeśli nie pamiętasz swojego obecnego hasła do USOSweb możesz je zresetować tutaj: https://portal.wsb.pl/pages/password

·         Na stronie "Resetowanie hasła" należy podać NOWY LOGIN. Na prywatny adres e-mail zapisany w uczelnianej bazie zostanie wysłany link do strony, na której będzie można ustawić nowe hasło.

Problemy z zalogowaniem prosimy zgłaszać na adres: helpdesk@dsw.edu.pl

Pozdrawiamy
Zespół IT DSW

Komunikat do studentów

Komunikat dot. prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Studenci, Słuchacze i Doktoranci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 

Informujemy, że zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie hybrydowym, z przewagą zajęć zdalnych - synchronicznych, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 2/2021. Decyzja ta jest podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz całej społeczności akademickiej.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych będą prowadzone w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych oraz zajęć praktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym (bezpośrednim).

Wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach trzeciego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej będą prowadzone w trybie zdalnym. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej, Rektor może wyrazić zgodę na prowadzenie wybranych zajęć w trybie tradycyjnym (bezpośrednim). 

Dalsze decyzje dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 roku będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Przez cały czas pozostajemy z Państwem w kontakcie, a wszystkie aktualne informacje będą publikowane w Wirtualnym Dziekanacie,USOSweb, na stronie www oraz w mediach społecznościowych Uczelni. Specjalna zakładka z ważnymi informacjami znajduje się w strefie studenta i doktoranta/informacje w związku z koronawirusem.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 2/2021, które zawiera szczegółowe informacje dot. sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.


Komunikat do studentów
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o możliwości wypełnienia ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć dydaktycznych z semestru zimowego 2020/2021. Ankiety będą dla Państwa dostępne od 10 lutego do 31 marca br. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.